Препарати

Отитните препарати са продукти, прилагани върху или в ухото, за лечение на външни и средни уши. Тези продукти се използват за лечение на дерматит на ухото, образуване на кремиен и ушна инфекция.

Моля, направете справка с класовете, изброени по-долу, за допълнителна информация.