Оксазолидиндионови антиконвулсанти

 
Оксазолидиндионови антиконвулсанти се използват за лечение на отсъствие (petit mal) припадъци. Точният механизъм на действие на оксазолидиндионовите антиконвулсанти не е известен.

Медицински състояния, свързани с оксазолидиндионови антиконвулсанти