Други имена за тромботична тромбоцитопенична пурпура

Ако имате TTP, понякога може да го чуете като TTP-HUS. ХУС или хемолитико-уремичен синдром е нарушение, което прилича на ТТР, но е по-често при деца. Бъбречните проблеми също са склонни да бъдат по-лоши в HUS. Въпреки че някои изследователи смятат, че ТТП и ХУС са две форми на един синдром, последните доказателства показват, че всеки има различни причини.

Наследствена тромботична тромбоцитопенична пурпура

Придобита тромботична тромбоцитопенична пурпура